Καλή χρονιά σε όλους τους αναγνώστες του προσωπικού μου
διαδικτυακού ιστολόγιου και ευχές να περάσουμε πάλι σε περιόδους
ακμής και ευημερίας ως έθνος και να μην ξανακάνουμε τα λάθη του
παρελθόντος .. Θανάσης Παυλόπουλος