..όπου πάω κρατώ πάντα ανάμεσα στα δόντια μου σα φύλλο δάφνης την Ελλάδα..

(από τον Καζαντζάκη προς αυτούς που χειρίζονται τα εθνικά μας θέματα)