Μια σοφή κουβέντα για όσους λησμονούν ότι η Δημοκρατια μας στηρίζεται πρωτίστως στην ορθή απονομή της Δικαιοσύνης και όχι στις αμφισβητούμενες πολιτικές υπέρ των αδυνάτων:

«Η φιλανθρωπία δεν μπορεί να είναι υποκατάστατο για τη Δικαιοσύνη που δεν απονεμήθηκε»
Αγιος Αυγουστίνος