«Του νικάν κρείττον εστί το καλώς χρήσθαι της νίκης»

(Σπουδαιότερον είναι όχι το να νικά κανείς, αλλά το να χρησιμοποιεί καλώς την νίκη του)

Πλούταρχος, για τους νικητές ..