«Δειλοί μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα,
προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα»

Κώστας Βάρναλης

Για την οικονομία μας ..