Από τον Θείο στον Μπαρμπαμπεου, η Παράγκα συνεχίζεται ..