Συμφωνώ απολύτως με τον αρθρογράφο !

Η Ελλάδα χρειάζεται αλλαγή | Democrazy | STATESMEN.