Παραθέτω το pdf από το site του ελληνικού κοινοβουλίου, με το Νομοσχέδιο με τις μεγάλες αλλαγές στις Δικονομίες και εύχομαι καλό διάβασμα για να εμπεδώσουμε τις νέες τροποποιήσεις, μέχρι ο επόμενος Υπουργός να αποφασίσει τις επόμενες …
Ψηφίζεται στο σύνολό του στις 5.3.2012 και μετά θα δημοσιευθεί ως Νόμος στο ΦΕΚ – (Προσοχή στις Μεταβατικές Διατάξεις)

» Κουράγιο Έλληνες » (Δικηγόροι)

Ν/Σ για ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ