http://pavlopoulos.gr/index.php/legal-news

Με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Νόμου Κατσέλη 3869/2010 περί υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, έγιναν οι ακόλουθες αλλαγές στο ιδιαίτερο αυτό νομοθέτημα που αποτελεί την βασικότερη νομοθετική πρωτοβουλία των τελευταίων ετών στην πορεία προς την ομαλοποίηση της σχέσης δανειοληπτών και πιστωτικών ιδρυμάτων και την λύτρωση του κόσμου από τα δάνεια που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει:
Κατωτέρω παραθέτω τις πιο σημαντικές τροποποιήσεις και παρατηρήσεις:

Όλος ο νέος νόμος αφορά τις νέες αιτήσεις που θα κατατεθούν από 20.8.2015 και μετά. Άρα όσες εκκρεμούν δικάζονται με τις προηγούμενες διατάξεις του Νόμου. Όσες αιτήσεις έχουν δικασθεί και έχουν εκδοθεί αποφάσεις δεν θίγεται η ρύθμιση, αλλά τηρείται κανονικά.
Είναι υποχρεωτικό να επικαιροποιηθούν τα έγγραφα που βρίσκονται στις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις που θα δικασθούν μετά τις 20.2.2016, δηλαδή να προσκομισθούν νέα στοιχεία φορολογικά, μισθών, εξόδων κλπ. Αυτό γίνεται προφανώς για να γίνει έλεγχος από τις τράπεζες/δικαστήρια αν οι εκκρεμείς αιτήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου ή έχουν κατατεθεί καταχρηστικώς και να κατατεθούν αιτήσεις ανάκλησης όπως ρητά αναφέρεται στο νόμο.
Δίνεται η δυνατότητα να επαναπροσδιορισθούν με κλήση, κατατεθειμένες αιτήσεις που δικάζονται μετά από 3ετία και να έρθουν πιο κοντά με επιμέλεια διαδίκων ή από το δικαστήριο.

Γίνεται ρητή αναφορά σε υπαγωγή στο Νόμο ελευθέρων επαγγελματιών και πρώην εμπόρων, αρκεί να μη είχαν παύσει πληρωμές όσο ήταν έμποροι (οι μικρέμποροι παραμένουν νομολογιακά και δεν μπαίνουν οι έμποροι που έχουν κυρίως ληξιπρόθεσμα στεγαστικά δάνεια).

Εντάσσονται πλέον στην ρύθμιση οφειλές σε Δημόσιο και φορείς κοινωνικούς και ΟΤΑ κλπ μαζί με τα χρέη σε τράπεζες, προφανώς για να διασώζεται η κύρια κατοικία έναντι όλων των δανειστών και του Δημοσίου πια. Εξαιρείται η οφειλή ΦΠΑ. 

Παραμένουν οι προϋποθέσεις γέννησης χρεών προ έτους και μη πώληση ακινήτων εντός 3ετίας κλπ και εξαιρούνται ρητά οι οφειλές εκ διατροφής.

Δυσχεραίνεται περαιτέρω η διαδικασία προς το Δικαστήριο, αφού πρέπει να κατατίθενται πλέον όλα τα έγγραφα εξ αρχής και να ελέγχονται από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου. Πλέον απαιτείται αναγραφή εισοδημάτων και περιουσίας συζύγου και προστατευόμενων τέκνων.

Προσδιορίζεται πλέον η δικάσιμος της Προσωρινής Διαταγής εντός 2 μηνών και της κύριας αίτησης εντός 6 μηνών, γεγονός ανέφικτο τώρα, αλλά πιθανότατα εάν ενισχυθούν τα Ειρηνοδικεία επαρκώς να μπορεί να γίνει στο απώτερο μέλλον.

Η πρώτη προθεσμία καταβολής δόσεων (άρθρου 8.2) που συνδυάζεται με την ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη γίνεται πλέον 3ετής.

 Όλες οι καταβολές είναι σύμμετρες προς τις πιστώτριες ακόμα αν αυτές είναι εμπράγματα εξασφαλισμένες, απλά οι τελευταίες συνεχίζονται να εκτοκίζονται έως την συζήτηση της αίτησης.

Αλλάζει η διαδικασία διάσωσης κυρίας κατοικίας ως προς τις προϋποθέσεις που ακόμα δεν ορίζονται ρητά στο Νόμο αλλά θα ακολουθήσει ΚΥΑ. Είναι προφανές ότι θα επιχειρηθεί κάμψη του γενικού κανόνα που ίσχυε ως τώρα περί διάσωσης κύριας κατοικίας σε κάθε περίπτωση, και θα μπουν κριτήρια ύψους οφειλών, αξίας κατοικίας και οικογενειακού εισοδήματος.

Καταργείται η ειδική αναφορά στις βιοτικές ανάγκες κάθε νοικοκυριού και θεσμοθετείται η αναφορά σε εύλογες δαπάνες που προσδιορίζονται αντικειμενικά από αρμόδιους φορείς. Οι δύο τελευταίες τροποποιήσεις είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσουν αδικίες στην εφαρμογή του Νόμου.

Δημιουργείται διαδικασία ταχείας εκδίκασης μικροφειλών για δανειολήπτες χωρίς περιουσία, χωρίς εισόδημα, χωρίς καταθέσεις και έως 20.000 ευρώ οφειλές. Δεν προβλέπεται μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την ρύθμιση, αφού τέτοιου είδους οφειλέτες δεν ενδιαφέρονται για ρύθμιση αφού δεν έχουν κάτι να χάσουν.

Εξειδικεύονται οι αιτήσεις αναστολής διωκτικών μέτρων του άρθρου 6, σε τρείς, σε αυτή που ασκείται εάν απορριφθεί η προσωρινή διαταγή, σε αυτή που ασκείται πριν την πρώτη πράξη εκτέλεσης και σε αυτή που ασκείται μετά από έφεση.

Εισάγεται ο όρος συνεργάσιμος δανειολήπτης και αποτελεί υποχρέωση του οφειλέτη για να εκτιμηθεί η συμπεριφορά του, εκτός του καθήκοντος ειλικρίνειας. Δεν εισάγεται όμως αντίστοιχος όρος και υποχρέωση συνεργάσιμης και μη καταχρηστικής συμπεριφοράς των τραπεζών..

Θεσμοθετείται Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα αιτήσεων και φακέλων των υποθέσεων του Νόμου πανελλαδικά και υποχρεούνται τα δικαστήρια να κατηγοριοποιήσουν τις εκκρεμείς και νέες αιτήσεις κατά βαθμό σημαντικότητας ώστε να προηγηθούν στην εκδίκαση οι πιό σημαντικές (για ποιούς ομως;)

Δικηγορικό Γραφειο ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ – τηλ : 2106470902
http://www.pavlopoulos.gr