Εξαρχής δυο ήταν οι κόκκινες γραμμές : οι τραπεζικές καταθέσεις και τα σπίτια των πολιτών.
  
Οποιαδήποτε επιβουλή τους θα έφερνε το χάος.
Μείωση μισθών, συντάξεων, αύξηση ανεργίας, φόρων και κόστους ζωής αντέχεται, αρκεί να έχεις σπιτι και λίγα λεφτά στην άκρη.
Αν είναι βέβαια να διαλέξεις και προκειμένου να σώσεις το κεραμίδι σου, δέχεσαι να χάσεις τα λεφτά σου.
Η μεγάλη απόφαση θα φανεί ως αποτέλεσμα εκβιασμού σε μια δήθεν ανθρωποκεντρική κυβέρνηση .. 

Όλα ήταν προκαθορισμένα λοιπόν ως εδώ. Αλλά έχει και παρακάτω. 

Δυστυχώς. 

Το επόμενο διλημμα θα είναι πιο δύσκολο. 
Γη αντί Εθνους.

 Διαλέξτε ..
6 Νοέμβριου 2015, Παρασκευή 

Θ.Π